O nás Kdo vlastně jsme?

Společnost vznikla v roce 2001 transformací fyzických osob nynějších jednatelů společnosti. A ve výpisu z Obchodního rejstříku odd. C, vložka 81131 je předmětem podnikání mimo jiné silniční nákladní doprava a zasilatelství v mezinárodní dopravě.

Od roku 2002 je naše společnost certifikovaná v systému jakosti a splňuje požadavky dle normy ČSN EN ISO 9001:2001.

Našimi vozidly zajišťujeme přepravu do všech zemí EU, pro které máme všechno vybavení dle jejích požadavků a legislativy. Na našich řádově 15. vozidlech je uzavřeno pojištění odpovědnosti dopravce a pojištění odpovědnosti zasilatele u pojišťovny KOOPERATIVA a.s. s limitem pojistných události 3 mil. Kč.

Vozy jsou také vybaveny sledováním GPS.